Светлина АД-Сливен (3LX) На проведено на 14.06.2018 г. редовно ОСА на Светлина АД-Сливен (3LX) са взети... още
 ТК-ХОЛД АД-София (T24) В ТК-Холд АД се получи уведомление от Боди сенс ЕООД по чл. 19 на Регламент (ЕС) №... още
 Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1) В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към... още
 Неохим АД-Димитровград (3NB) На проведено на 14-06-2018 г. ОСА на Неохим АД-Димитровград (3NB) е взето... още
 Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Поради липса на кворум, свиканото за 15.06.2018 г. редовно ОСА на... още
 Авто Юнион АД-София (8AVB) В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
18.06: БГ Агро АД - Варна
18.06: Агрогор АД - Генерал Тошево
18.06: Балкан Биохерб АД - Исперихово [Несъстоятелност]
18.06: Автоматика АД - Хасково
18.06: Автотранс 2002 АД - Ветрен - Пз
18.06: Градус - 98 АД - Стара Загора
18.06: Би Пауър АД - София
18.06: Волантранс 97 АД - Асеновград
18.06: Волантранспорт АД - Асеновград
18.06: Булгара АД - Айтос
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети - 2017
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  25.06: НСИ отбелязва 138 години от създаването на първата статистическа институция в България
26.06: Годишно ОСА на СФБ Капиталов пазар АД
28.06: 28 юни 1914 г. - учредително събрание на Софийска фондова борса
01.07: 21 г. Валутен борд в България
05.07: 19 г. от деноминирането на българския лев
06.07: Световен ден целувката
15.07: Годишнина от откриването на Магистрала "Тракия" (2013 г.)
15.07: 24 години ЧПГ Банкер
04.09: 43 г. българска ядрена енергетика
06.09: 6 септември - официален празник
13.09: Ден на програмиста
15.09: 19 години "Бизнес Индустрия Капитали"
22.09: Ден на Независимостта на България
24.09: 5 години от официалното откриване на MyCompetence
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните 40000 действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Агристор ЕООД - Варна
 Дунав Агро Трейд ЕООД - София
 Нара Мел ООД - Шумен
 ОЛИМП ООД - Асеновец
 ШАНС 2 - 2012 ООД - Асеновград
 Индерма ООД - София
 ГРАНИТ ПЛОВДИВ ЕООД - Пловдив
 Мебели Камбо ООД - Хасково
 Делфос дизайн ЕООД - София
 Модекс ООД - Кърджали
 Евро Дом ЕООД - Русе
 Офисфера АД - София