Кратък фирмен профил

Телекомплект АД - София


Контакти

София, 1756
ж.к. Изток, ул. Лъчезар Станчев 5, бл. А, ет. 21
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831643753
Капитал (лв.): 721 080
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 26.06.2018  Предстоящо - 10.06.2019 
Предмет на дейност: Проучване, проектиране, арxитектура и съобщително строителство в страната и чужбина, монтаж, реконструкция, модернизация и ремонт, строителство и монтаж на радиотелевизионни обекти в страната и чужбина, предприемачество, инженеринг, теxнологична и промишлена дейност, разработване, прилагане, производство на теxнологични съоръжения, маркетинг, реклама, консултантски услуги, посредничество и представителство, сервиз, външна и вътрешна търговия, борсови операции и сделки с ценни книжа, промишлена, транспортна /таксиметрова и автосервизна/ и комисионерска дейност, копирни услуги и услуги със строителна меxанизация, лизинг, xотелиерство, ресторантъорство, вътрешен и международен туризъм.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
07.03.2019: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Уведомление от...
15.02.2019: "Доверие обединен холдинг" купува Молдиндконбанк в сделка за...
21.06.2018: Софарма АД-София (3JR) На проведено редовно ОСА от 15.06.2018...
26.02.2018: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Уведомление от...
30.08.2017: Печалбата на "Доверие обединен холдинг" спадна с над 70%...
20.04.2017: КФН одобри непряко придобиване от Софарма на акции на ОЗОФ...
08.02.2017: Десет години след като Огнян Донев и "Софарма" направиха първото...
26.01.2016: Доверие Обединен Холдинг губи 4,63 млн. лв. през 2015 г Доверие...
03.12.2015: Доверие Обединен Холдинг получи депозит от дъщерно дружество за...
25.11.2015: Откриват "София тех парк" на 10 декември София тех парк" ще...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 823 пъти
[2016: 355, 2015: 129, 2014: 77, 2013: 154, 2012: 300, 2011: 201, ... ]