Кратък фирмен профил

Ню Юръп Корпорит Адвайзъри ООД - София


Контакти

София, 1784
ул. Андрей Сахаров 20А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121086861
Капитал (лв.): 1 068 500
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Предмет на дейност: Консултантски услуги и посредничество в областта на корпоративните финанси, включително в областта на сливанията и придобиванията, публично - частните партнъорства, приватизацията, намирането на финансови инвеститори, както и консултантски услуги и посредничество в областта на дълговото финансиране и преструкториране, търговете и конкурсите за лицензи, услуги за подобряване на финансовите резултати и консултации по интегриране на придобити компании в структурата на придобиваща компания, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. в случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, дружеството предприема извършването й след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването й преди това.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
10.07.2017: Около 60% от най-големите 100 компании у нас са повишили...
15.08.2011: Филипинска компания купува белгийска, чиято основна дейност е в...
13.10.2010: Около 3-4 млрд. евро са необходими на България, за да изпълни...
06.06.2008: До две седмици от "Каолин" очакват да завършат преговорите с...
17.10.2007: Компанията, специализирана в поръчковия електронен монтаж в...
03.07.2006: Компанията, специализирана в поръчковия електронен монтаж в...
28.06.2006: Белгийският производител на електроника EPIQ, собственик на...
12.06.2005: Ухажването на автомобилните производители от българските...
30.12.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
30.12.2004: Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 593 пъти
[2016: 71, 2015: 16, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 85, 2011: 75, ... ]