Кратък фирмен профил

Корадо България АД - Стражица


Контакти

Стражица, 5150
ул. Гладстон 28
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 814190902
Капитал (лв.): 13 168 614
 
 
 

Отрасъл: Производство на котли за отопление и радиатори с неелектрическо загряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 31.10.2018 
Предмет на дейност: Производство и пласмент на изделия от областта на отоплителната техника, външно- и вътрешнотърговска дейност във всичките им разновидности, вътрешен и международен транспорт, представителство и агентство, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 32   стр.    
05.02.2019: "Корадо" увеличава печалбата си с 10% през 2018...
31.01.2019: Корадо-България АД-Стражица (4KX) Корадо-България АД завърши...
31.01.2019: "Корадо-България" отчете 10% ръст на...
31.01.2019: Корадо-България АД-Стражица (4KX) Корадо-България АД-Стражица ...
04.12.2018: III. Във връзка с т. 11 от Приложение № 2 (Методология за...
02.11.2018: Корадо-България АД-Стражица (4KX) На проведено на 31.10.2018...
02.11.2018: Корадо-България АД-Стражица (4KX) На проведено извънредно ОСА...
02.11.2018: “Корадо – България” АД отбеляза 50 г. от основаване на...
01.11.2018: "Корадо-България" готви 8 милиона лева инвестиция в Стражица...
31.10.2018: Корадо-България АД-Стражица (4KX) Корадо-България АД-Стражица ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 409 пъти
[2016: 1 288, 2015: 394, 2014: 104, 2013: 209, 2012: 624, 2011: 451, ... ]