Кратък фирмен профил

Русалка-тур ЕООД - София


Контакти

София, 1415
ул. Невена Коканова 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102661396
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Хотелиерство и ресторантьорство, външна и вътрешна търговия, валутни следки (след получаване на разрешение), организиране на екскурзии в страната и в чужбина, предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, анимационни, спортни, културни и други услуги, свързани с международния и вътрешния туризъм, отдаване под наем имуществото на дружеството, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с недвижими имоти и с вещни права върху тях, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, производство и реализация на различни стоки, изграждане и експлоатация на собствени и наети мощности за производство, лизингови, комисионни, консигнационни, бартерни и компенсационни сделки, реекспорт на стоки, суровини, материали, прибори, уреди и съоръжения в страната и в чужбина, маркетинг, информационни, консултантски, рекламни, инженерингови и проектантски услуги, спедиционни и превозни сделки, международен и вътрешен транспорт, сделки с различни вещи, вещни права, интелектуална собственост и ноу-хау, продуцентски и импресарски дейности, откриване на мрежа от магазини за търговия с хранителни стоки и стоки за бита, посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
08.12.2015: Агенцията по приватизация продава "Русалка" ЕООД на търг...
14.05.2014: Делото между Баневи и държавата за имотите на "Русалка" се връща...
19.03.2014: Втори съд оправда шефката на "Русалка - Тур" ООД Евгения Банева....
20.04.2012: Окръжен съд – Добрич призна за установено по отношение на...
20.04.2012: Окръжният съд в Добрич върна на държавата 182 дка в землището на...
20.04.2012: 182 декара земя в курорта „Русалка“, собственост на семейство...
14.11.2011: Евгения Банева, собственичка на ваканционно селище "Русалка", бе...
21.09.2011: Най-накрая земеделското министерство започна дело срещу "Русалка...
14.04.2011: Държавата иска да си върне гори край морския курорт "Русалка" на...
04.02.2010: Европейската комисия заплаши България с глоба между 55 млн. евро...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 368 пъти
[2016: 84, 2015: 21, 2014: 31, 2013: 63, 2012: 167, 2011: 28, ... ]