Кратък фирмен профил

Сидоренко Холдинг АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8008
ул. Транспортна 37
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102265265
Капитал (лв.): 755 974
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с др. машини и оборудване за произв., търговията и транспорта и части за тях
Лицензи и сертификати:  Производител на храни
Общи събрания: Последно - 29.06.2009 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, сделки за търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни, консултантски, маркетингови, инженерингови, рекламни, складови и сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, лизингови, транспортни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, търговия на едро и дребно с лекарства, лекарствени средства и медицински консумативи (след получаване на съответните разрешения в съответствие със законодателството), търговия с цигари и спиртни напитки, туристически и туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство,придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, както и всякакви други сделки, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
08.06.2018: Българската компания "Аероксо груп" разработи проекти за...
30.07.2009: Европейската служба за борба с измамите - ОЛАФ, разследва...
30.07.2009: Един месец отсрочка е поискал новият министър на земеделието...
09.07.2009: Сидоренко Холдинг АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на...
22.05.2009: Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна...
16.03.2007: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.09.2005: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
15.11.2004: Бургаската фирма “Сидоренко” АД, занимаваща се с търговия с...
18.05.2004: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.05.2004: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 686 пъти
[2016: 179, 2015: 17, 2014: 25, 2013: 50, 2012: 92, 2011: 93, ... ]