Кратък фирмен профил

Арселанд Есперя ЕАД - София


Контакти

София, 1202
бул. Сливница 212, вх. А, ет. 2, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175189893
Капитал (лв.): 31 019 383
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 01.07.2011 
Предмет на дейност: Строителство и покупко-продажба на недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

12.10.2017: София строи още една метростанция в "Обеля" Нова метростанция...
10.10.2017: Нова метростанция и железопътна гара ще свържат София с...
15.02.2011: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
09.06.2009: Арселанд Есперя АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
09.06.2009: Арселанд Есперя АД - София свиква Годишно общо събрание на...
19.12.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 192 пъти
[2016: 40, 2015: 16, 2014: 28, 2013: 57, 2012: 76, 2011: 6, ... ]