Кратък фирмен профил

Национален гаранционен фонд ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Дякон Игнатий, № 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200321435
Капитал (лв.): 80 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Предмет на дейност: Издаване на гаранции за допълване на обезпечението по заеми на малки и средни предприятия, предлагане на други продукти на малки и средни предприятия, като гаранция за учатие в търг, гаранция за добро изпълнение, гаранция за авансово плащане, гаранция за изплащане на кредит на износител и други; издаване на гаранция за допълване на обезпечение по заеми на малки и средни предприятия, осъществяващи научноиследователска и развойна дейност и за внедряване на тези продукти и научна разработка в индустрията; други дейности, които не са забранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
14.11.2017: Националният гаранционен фонд е първенец по ръст на отпуснатите...
13.11.2017: Гаранционният фонд на ББР е с най-голям ръст на издадените...
31.05.2017: Българска банка за развитие отчете 44,9 млн. лв. печалба за 2016...
14.06.2016: Кредити на 242 компании, отпуснати от търговските банки до края...
15.09.2014: Аргументът, че проблемите в КТБ ще доведат до масови фалити и...
20.05.2014: Гаранции за 100 млн. лв. е отпуснал Националният гаранционен...
27.03.2014: Три кредита на обща стойност 1, 04 млн. лв. за Великотърновска...
14.11.2013: Колко работи гаранционната схема в земеделието Банките не...
30.09.2013: Alpha Bank България бе избрана за партньор на Националния...
27.08.2013: Гаранционният фонд готви нова програма за малкия бизнес Още...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 228 пъти
[2016: 46, 2015: 26, 2014: 29, 2013: 58, 2012: 112, ... ]