Кратък фирмен профил

Виагруп ЕООД - Плевен


Контакти

Плевен, 5800
ул. Българска авиация 55
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114684488
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Предмет на дейност: Експлоатация на кариери за инертни материали, добив наинертни материали, пясък и баластра, производство на асфалтовобетонни и бетонови смеси и висококачествени фракции, както и други пътностроителни материали и смеси, пътно-строителна, пътно поддържане, пътно-ремонтна, строителна и ремонтна дейност, производство на асфалтовобетонни смеси и висококачествени фракции, изкупуване и производство на селскостопанска продукция, млечни изделия, брашна, сладкарски изделия и търговия с тях, застрахователно посредничество и брокерска дейност, производство, преработка и търговска реализация на промишлени стоки на вътрешния и външния пазар, разкриване на търговски обектии складеве, инжинерингова, проектантска и строителна дейност от промишлен и битов характер, производство и продажба на медицинска техника и консумативи, медиджмънт и организиране на бизнес семинари, издателска, рекламна дейност, маркетинг, ресторантъорство, хотелиерство, разкриване на кафе-аператив, спедиторска и превозна дейност, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, туристическа дейност-организиране на екскурзии в страната и чужбина, складова и лизингова дейност, посредничество, представителство/без процесуално/ и агентство на български и чуждестранни физически и юредически лица, външнотърговска дейност/внос и износ/във връзка с предмета на дейност на дружеството, проектиране на всякакъв вид строителна обекти-извършване на строително-монтажни работи и обзавеждане на недвижими имоти, изграждане, продажба и замяна на жилища, ателиета, гаражи и други, заедно с правото на собственост върху земята или с правото на строеж върху ннея, оценка на цели предприятия, недвижима и движима собственост, машини и съоражения, консултантса дейност в сферата на строителството, машиностроенето и проектирането, финансово-счетоводни услуги и икономически консултации, търговия на едро и дребно, внос и износ, търговия с горива и петролни продукти, транспортни и спедиторски услуги.
 

10.04.2018: 9.5-километровият път между Червен бряг и Чомаковци струва 7.5...
16.02.2018: Ремонтът на 10 км от пътя Червен бряг – Чомаковци ще струва...
15.04.2013: Шест фирми искат да ремонтират врачанските улици Шест фирми...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати