Кратък фирмен профил

Евролийз груп ЕАД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43, ет.10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202304242
Капитал (лв.): 27 241 488
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 04.05.2015 
Предмет на дейност: Консултантска дейност, търговско представителство и посредничество и всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 11   стр.    
03.05.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) Евролийз груп ЕАД-София ...
02.05.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) Евролийз груп ЕАД-София...
03.04.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) Евролийз груп ЕАД-София...
19.03.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) В БФБ АД е постъпил доклад по...
06.03.2019: Приходите на "Еврохолд" достигнаха рекордните 1,3 милиарда лева...
05.03.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DB) Евролийз груп ЕАД-София...
05.03.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) Евролийз груп ЕАД-София...
05.03.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) Евролийз груп ЕАД-София ...
04.02.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) Уведомление относно извършено...
01.02.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) Евролийз груп ЕАД-София ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати