Кратък фирмен профил

Ризърв Кепитал АДСИЦ - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1000
ул. "Уилям Гладстон" No 11, ет. 3, ап. 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202313818
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 21.12.2017 
Предмет на дейност: Набиране на парични средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания.
 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
02.01.2018: Ризърв кепитал АДСИЦ-София /в ликвидация/ (R8I) На проведено...
20.11.2017: Ризърв кепитал АДСИЦ-София /в ликвидация/ (R8I) В БФБ-София АД...
07.11.2017: Ризърв кепитал АДСИЦ-София /в ликвидация/ (R8I) Дружеството...
20.10.2017: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
18.10.2017: Ризърв кепитал АДСИЦ-София (R8I) С решение №1287 от 10.10.2017...
12.10.2017: „Ризърв Кепитал” АДСИЦ губи лиценза си за извършване на дейност...
07.09.2017: Ризърв кепитал АДСИЦ-София (R8I) На проведено извънредно ОСА от...
24.07.2017: Ризърв кепитал АДСИЦ-София (R8I) В БФБ-София АД са постъпили...
03.07.2017: Ризърв кепитал АДСИЦ-София (R8IB) В БФБ-София АД е постъпил...
15.06.2017: Ризърв кепитал АДСИЦ-София (R8I) На проведено редовно ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати