Кратък фирмен профил

ЕГЕ Груп ООД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
ул. Неофит Бозвели 1, ет. 2, ап. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127631496
Капитал (лв.): 530 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в неспец. магазини, предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел продажба на едро и дребно в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки на едро и дребно от собствено производство; търговско представителство и посредничество на фирми и физически лица в страната и чужбина; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; комисионни, спедиционни и превозни сделки; xотелиерски, туристически, рекламни услуги, лизинг, международен и вътрешен транспорт /след лицензиране/, таксиметров превоз на пътници и товари, продажба, сервиз и поддръжка на компютри и компютърни системи и информационни теxнологии, комуникации, както и други подобни дейности, които ще се осъществяват при условията на чл.1, ал.з от тз, импорт, експорт, реекспорт и сделки на бартерна основа със стоките и услугите по целия предмет на дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност.
 

18.05.2018: Проект за бъдеща българска верига хипермаркети тръгва от Русе...
17.05.2018: В Mall Rousse бе открит нов хипермаркет На мястото на бившия...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати