Кратък фирмен профил

Уин Сити ООД - София


Контакти

София, 1164
бул. Джеймс Баучер 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201536889
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Залагания и хазарт
Предмет на дейност: Организиране на хазартни игри само след получаване на съответно разрешение за организиране на хазартни игри съгласно разпоредбите на закона за хазарта, вътрешно и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, консултантски, туристически, рекламни услуги, маркетинг, внос и износ на стоки, търговия на едро и дребно със стоки, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
 

03.04.2018: При 3 млрд. лв. приходи годишно хазартът плаща само 177 млн. лв....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати