Кратък фирмен профил

Рафтис Милк ЕООД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
бул. Панйот Хитов 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201253542
Капитал (лв.): 10
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с мляко, млечни продукти, яйца, хранителни масла и мазнини
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество на физически и юридически лица в страната и чужбина, изкупуване, преработка и пласмент на мляко и млечни продукти, производство, изкупуване, преработка и продажба на култивирани гъби, диворастящи гъби, плодове и билки, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция в страната и чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, ресторантъорство и хотелиерство, туристическа, рекламна и информационна дейност, покупка, строеж, реконструкция, реновация и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова и инженерингова дейност, придобиване, управление и продажба на дялове и акции и участие в български и чуждестранни търговски дружества, транспортна дейност в страната и чужбина, както и всякакъв друг вид услуги и дейности, които не са забранени от закона.
 

11.08.2017: КЗК глоби три фирми за необoзначени растителни мазнини в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати