Кратък фирмен профил

Старком холдинг АД - Етрополе


Контакти

Етрополе, 2170
бул. Руски 191
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121610851
Капитал (лв.): 66 900 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 15.11.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон и при спазване на специалния ред за нейното извършване.
 


Новини

  стр. 1 / 23   стр.    
06.03.2019: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Старком холдинг АД-Етрополе...
06.03.2019: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Старком холдинг АД-Етрополе ...
01.02.2019: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Старком холдинг АД-Етрополе ...
04.12.2018: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Старком холдинг АД-Етрополе ...
04.12.2018: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Старком холдинг АД-Етрополе...
29.11.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
21.11.2018: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) На проведено ОСO от...
15.11.2018: В БФБ АД е постъпило уведомление от Старком Холдинг АД (S28H) за...
15.11.2018: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) На основание чл. 73, ал. 2...
15.11.2018: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Уведомление за извършено...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 775 пъти
[2016: 644, 2015: 170, 2014: 106, 2013: 212, 2012: 532, 2011: 76, ... ]