Кратък фирмен профил

ЗАВН (Красиван) АД - Добрич [Ликвидация]


Контакти

Добрич, 9300
ул. Свещеник П. Атанасов" №18
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124033127
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електроразпределителни и контролни апарати
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.06.2007 
Предмет на дейност: Производство и търговия с хранителни и промишлени стоки, продукти и полуфабрикати, безалкохолни и алкохолни напитки в страната и чужбина, селскостопанска, животновъдна, машиностроителна, телекомуникационна, инженерингова, проектантска, маркетингова, транспортна, спедиторска, туристическа и хотелиерска дейности. Проектира, произвежда и монтира електроенергетично оборудване до 35 кV.: КРУ с маломаслени, елегазови и вакуумни прекъсвачи; колички с елегазови и вакуумни прекъсвачи; комплектни трансформаторни подстанции;високомощни предпазители тип ВПм 12,24 и 36 кV.; измервателни токови и напреженови трансформатори; епоксидни изолатори; модулен типов ред ел.табла ниско напрежение. Извършва сервиз и поддръжка на произвежданите изделия.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
24.04.2007: Съветът на директорите на "ЗАВН - Добрич" - АД, Добрич, на...
25.11.2005: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
26.08.2005: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
05.08.2005: Съветът на директорите на "ЗАВН - Добрич" - АД, Добрич, на...
09.07.2004: Съветът на директорите на "ЗАВН - Добрич" - АД, Добрич, на...
07.03.2003: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.06.2002: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
31.01.2002: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
21.11.2000: Миглена Спасова Георгиева - ликвидатор на "ЗАВН" - АД, Добрич, в...
31.10.2000: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 669 пъти
[2016: 151, 2015: 52, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 215, 2011: 52, ... ]