Кратък фирмен профил

Водоканалпроект АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
пл. Съединение 3, ет.3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115753670
Капитал (лв.): 273 600
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Общи събрания: Последно - 15.06.2018 
Предмет на дейност: Проучване, проектиране, строителство, обучение на кадри, консултантска и информационна дейност, предоставяне на специалисти и комплексни екипи в областта на водоснабядване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води, комплексно благоустройство на населени места и курортни комплекси, водохранилища и хидротехнически съоръжения, депониране на твърди битови отпадъци, корекция на реки в населени места, проучване и укрепване на свлачища, инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, направа на сондажни кладенци, водохващателни съоръжения, пуск и наладка на съоръжения в питейното водоснабдяване и пречистването на води, разработване на комуникационни и комутационни системи, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
07.05.2009: Водоканалпроект АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
07.05.2009: Водоканалпроект АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
20.03.2007: Съветът на директорите на "Водоканалпроект" - АД, Пловдив, на...
28.11.2006: Съветът на директорите на "Водоканалпроект" - АД, Пловдив, на...
17.03.2006: Съветът на директорите на "Водоканалпроект" - АД, Пловдив, на...
02.09.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
08.07.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
22.04.2005: Съветът на директорите на "Водоканалпроект" - АД, Пловдив, на...
05.02.2005: Външно министерство се оплете в скандал за проекта на новата...
23.07.2004: Съветът на директорите на "Водоканалпроект" - АД, Пловдив, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 103 пъти
[2016: 219, 2015: 64, 2014: 75, 2013: 150, 2012: 243, 2011: 163, ... ]