Кратък фирмен профил

ПИ АЛ АД - Приморско [Производство по несъстоятелност]


Контакти

Приморско, 8290
ул. Станчо Костадинов 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117508716
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 13.02.2018 
Предмет на дейност: Производство и търговия с алуминиеви тръб и профили, изделия от метал, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба първоначален, преработен и обработен вид, импортна, експортна и реекспортна дейност, консигнационна търговия, търговско представителство и агентство в страната и в чужбина на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство и търговия със селскостопанска продукция, хлебопроизводство и производство с цел продажба на произведения на хранително-вкусовата промишленост.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
07.07.2009: Прециз Интер Алуминиум АД - Иваново свиква Извънредно общо...
07.07.2009: Прециз Интер Алуминиум АД - Иваново свиква Годишно общо събрание...
07.07.2009: Прециз Интер Алуминиум АД - Иваново свиква Годишно общо събрание...
17.10.2008: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
05.03.2008: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
18.07.2006: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
12.07.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
12.07.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
04.01.2005: Общото акционерно събрание на "Тежко машиностроене - Русе",...
14.10.2003: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 691 пъти
[2016: 115, 2015: 32, 2014: 44, 2013: 89, 2012: 218, 2011: 95, ... ]