Кратък фирмен профил

И - Ти - Ен ООД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Иван Панов Семерджиев 11
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 814237978
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Товарен автомобилен транспорт
Предмет на дейност: международна транспортна и спедиторска дейност, производство, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция (растителна и животинска), търговия на едро и дребно с нея в страната и в чужбина, производство, изкупуване и търговия у нас и в чужбина на едро и дребно с произведения на текстилната, химическата, дърводобивната и дървопреработващата, леката, хранително-вкусовата, нефтодобивната и нефтопреработващата промишленост, изкупуване и търговия у нас и в чужбина с автомобили, селскостопанска техника и резервни части за нея, организиране, строителство и експлоатация на магазини, ресторанти, хотели, международен и вътрешен туризъм, лов и риболов, складова и търговска дейност на едро и дребно в страната и в чужбина, комисионна, информационна, програмна и импресарска дейност и услуги, сделки с интелектуална собственост, ноу-хау, издателска и печатарска дейност, изкупуване, обзавеждане и продажба на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество на наши и чуждестранни фирми и физически лица, производство и продажба на едро и дребно на спиртни напитки (при спазване законовите разпоредби), продажба на ловно оръжие и ловни принадлежности (след съответно разрешение от компетентните органи), превозна дейност в страната и в чужбина със собствен или нает автомобилен парк и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
08.06.2009: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 30...
30.11.2008: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 30...
28.02.2008: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 28...
30.08.2006: Фирмата е включена в обявения от НАП списък към 30 август 2006...
28.04.2006: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
17.01.2006: Фирмата е включена в обявения от Главна данъчна дирекция списък...
30.11.2005: Фирмата е включена в обявения от Главна данъчна дирекция списък...
31.10.2005: Фирмата е включена в обявения от Главна данъчна дирекция списък...
15.10.2005: Фирмата е включена в обявения от Главна данъчна дирекция списък...
18.03.2005: Фирмата е включена в обявения от Главна данъчна дирекция списък...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 520 пъти
[2016: 164, 2015: 64, 2014: 49, 2013: 99, 2012: 188, 2011: 14, ... ]