Кратък фирмен профил

Елфарма АД - София


Контакти

София, 1220
ул. Илиянско шосе 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130299513
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Общи събрания: Последно - 19.06.2009 
Предмет на дейност: Производство на лекарствени средства, научноизследователска и експериментална дейност в областта на производството на лекарствени средства, установяване качеството на произвежданите лекарствени средства, пласментно-снабдителна и търговска дейност в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, когато за извършването на определена дейност се изисква разрешение (лицензия), тя ще се извършва само след получаването му.
 


Новини

  стр. 1 / 11   стр.    
14.09.2018: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Елфарма АД по...
02.01.2018: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Елфарма АД чл....
02.01.2018: Софарма АД-София (3JR) Уведомление от “Елфарма” АД по чл. 19 на...
20.12.2017: Софарма АД-София (3JR) Уведомление от “Елфарма” АД по чл. 19 на...
14.12.2017: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Елфарма АД по...
08.12.2017: Софарма АД-София (3JR) Уведомление от “Елфарма” АД по чл. 19 на...
07.12.2017: Софарма АД-София (3JR) Уведомление от “Елфарма” АД по чл. 19 на...
07.12.2017: Софарма АД-София (3JR) Уведомление от Елфарма АД по чл. 19 на...
14.09.2017: Софарма АД-София (3JR) Уведомление от Елфарма АД по чл. 19 на...
12.09.2017: Софарма трейдинг АД-София (SO5) На 11.09.2017 г. в компанията...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 621 пъти
[2016: 207, 2015: 68, 2014: 62, 2013: 125, 2012: 227, 2011: 156, ... ]