Кратък фирмен профил

И Лайв Стайл ООД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1000
ул. Иван Вазов 28
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130479162
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Рекламна дейност
Предмет на дейност: Разработване и предоставяне на интернет услуги, интернетмедии, организиране на форуми, семинари, кампании, връзки с обществеността, консултантска, посредническа, медийна и рекламна дейност, представителство на лица в страната и в чужбина, търговия с програмни продукти и компютърни системи, електронна търговия и друга търговска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон и за която не се изисква предварително разрешение (лицензия) от държавен орган.
 

03.10.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154,...
03.04.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 413 пъти
[2016: 130, 2015: 40, 2014: 40, 2013: 80, 2012: 164, 2011: 8, ... ]