Кратък фирмен профил

С енд Р ООД - София


Контакти

София, 1164
бул. Джеймс Баучер 23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130545712
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Проучване на пазари и изследване на общественото мнение
Предмет на дейност: Организиране и провеждане на специализирани статистически и социологически проучвания, други специализирани медийни, маркетингови и общи социологически проучвания, мониторинг, внос и износ на машини и оборудване, необходими за осъществяването на посочените дейности, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

16.05.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.10.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 405 пъти
[2016: 169, 2015: 36, 2014: 34, 2013: 68, 2012: 144, 2011: 4, ... ]