Кратък фирмен профил

Т.Е.М. - Асен Стоянов ЕТ - София


Контакти

София, 1301
ул. Княз Борис I 156
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831416759
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в неспец. магазини с разнообразни стоки
Предмет на дейност: Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 463 пъти
[2016: 181, 2015: 37, 2014: 41, 2013: 82, 2012: 170, 2011: 3, ... ]