Кратък фирмен профил

Курило Метал АД - Нови Искър [Производство по несъстоятелност]


Контакти

Нови Искър, 1280
ул. Кременица 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121020367
Капитал (лв.): 144 038
 
 
 

Отрасъл: Други разнообразни производства, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 08.03.2018 
Предмет на дейност: Преработка, обработка, съхранение, пренос, добив, производство и търговия с черни метали, отпадъци и отломки от тях и сплавите им (след получаване на съответно разрешение), внос, износ, реекспорт, външнотърговски сделки с всякакви стоки, суровини и материали, събиране, транспортиране, депониране и обработка на битови отпадъци, комисионна и складова дейност, маркетингова дейност, франчайзинг, търговско представителство, посредничество, комисионерство и агентство на български и чуждестранни лица в страната и в чужбина, всякакви други търговски сделки, които биха допълнили и/или биха допринесли за доразвиване на този предмет на дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
26.01.2018: Кюстендилецът Румен Биков – бивш кмет на столичния кв....
03.06.2010: Курило-метал АД - Нови Искър свиква Годишно общо събрание на...
08.12.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
01.10.2009: Курило-метал АД - Нови Искър свиква Годишно общо събрание на...
01.10.2009: Курило-метал АД - Нови Искър свиква Годишно общо събрание на...
26.06.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
16.01.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
09.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
09.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
11.05.2007: Съветът на директорите на "Курило метал" - АД, гр. Нови Искър,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 321 пъти
[2016: 353, 2015: 86, 2014: 82, 2013: 164, 2012: 313, 2011: 106, ... ]