Кратък фирмен профил

И Би Еф Ти Ви АД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
ж.к. Сини камъни, бл. 7, вх. Г, ап. 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131339665
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Рекламна дейност
Общи събрания: Последно - 16.03.2011 
Предмет на дейност: Телевизионна дейност, програмна, импресарска, информационна, рекламна дейности, сделки с интелектуална собственост, сделки с обекти на авторско право, както и всяка друга, разрешена от закона дейност.
 

15.04.2009: Хит Вижън Плюс АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание на...
10.04.2008: Хит Вижън Плюс АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание на...
15.06.2007: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
18.05.2007: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
30.03.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
27.03.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
27.03.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
18.01.2006: С реш.2 от 18.01.2006 г. прекратява производство по...
18.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
12.08.2005: Съветът на директорите на "Хит Вижън плюс" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 284 пъти
[2016: 202, 2015: 74, 2014: 81, 2013: 162, 2012: 293, 2011: 169, ... ]