Кратък фирмен профил

Одисей 96 ЕООД - Варна [Несъстоятелност]


Контакти

Варна, 9000
ул. Козлодуй 27-29, ет. 1, офис 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103061657
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Общи събрания: Последно - 15.02.2018 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно в страната и чужбина; комисионна, агентска и лизингова дейност; проектанска, строителна и предприемаческа дейност; търговия с недвижими имоти имоти; покупко-продажба, производство и преработка на строителни материали; външно търговска дейност, посредничество и представителство на местни и чужди физически и юридически лица в страната и чужбина; транспортно-спедиторска дейност в страната и чужбина; реклама и маркетинг; сигнано-охранителна дейност - пожароизвестителни, охранителни, компютърни и съобщителни системи; хотелиерство, ресторантъорство, туризъм след лиценз.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 372 пъти
[2016: 177, 2015: 27, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 131, 2011: 1, ... ]