Кратък фирмен профил

Мюлер Груп АД - София


Контакти

София, 1504
ул. Оборище 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175316038
Капитал (лв.): 14 832 590
 
 
 

Отрасъл: Сондиране и пробиване
Общи събрания: Последно - 10.08.2018 
Предмет на дейност: Извършване на дейности по търсене и/или проучване на подземни богатства, дейности, насочени към откриване на находища на подземни богатства, оценка на находища на подземни богатства, добив на подземни богатства, както и всички необходими дейности свързани с добива, като допроучвания, складиране, преработка, транспорт и продажба, разработване на инвестиционни и други проекти, след получаване на сьответното разрешение за търсене и/или проучване или концесия за добив, както и всички други дейности, незабранени със закон.
 

10.08.2010: Мюлер Груп АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
11.02.2010: Мюлер Груп АД - София свиква Годишно общо събрание на...
30.11.2009: Разрешението за търсене и проучване в едно от най-големите ни...
16.07.2009: Министерството на Петър Димитров готви концесия за едно от...
24.04.2009: Мюлер Груп АД - София свиква Годишно общо събрание на...
24.04.2009: Мюлер Груп АД - София свиква Годишно общо събрание на...
17.10.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 530 пъти
[2016: 264, 2015: 66, 2014: 76, 2013: 152, 2012: 286, 2011: 212, ... ]