Кратък фирмен профил

Фрутиком ООД - Калипетрово [Несъстоятелност]


Контакти

Калипетрово, 7539
Промишлена зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 118022279
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 22.02.2018 
Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговия, търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, бартерни сделки и реекспорт, участие в смесени фирми и сдружения в т.ч. и с чуждестранно участие, производство, изкупуване, преработка и реализация на промишлена, селскостопанска и животинска продукция, транспортна дейност, ресторантъорство и хотелиерство, вътрешен и международен туризъм.
 

04.06.2009: Производството на консерви у нас е изпитание, на което само...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 368 пъти
[2016: 171, 2015: 25, 2014: 26, 2013: 53, 2012: 103, 2011: 11, ... ]