Кратък фирмен профил

А - Трейд - 3000 ЕООД - София


Контакти

София, 1404
бул. България 111, комплекс Ембаси Суитс, сграда А, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131435165
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Посредническа дейност по управление на недвижимо имущество
Предмет на дейност: Консултантска дейност, производство, внос-износ и търговия на едро и дребно с консултантска дейност, производство, внос-износ и търговия на едро и дребно с всички видове стоки, с изключение на забранените със закон, комисионна и оказионна търговия, търговско посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, изграждане и експлоатация на търговски обекти, производство, изкупуване, преработка и продажба на всички видове селскостопанска продукция, продукти на хранително-вкусовата промишленост и леката промишленост, транспортна и спедиционна дейност, извършване на услуги, издателска и рекламна дейност, след получаване на съответните разрешения, лицензи или концесии, както и всички останали видове услуги и дейности, чието извършване не е забранено със закон или друг нормативен акт.
 

27.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 578 пъти
[2016: 173, 2015: 52, 2014: 44, 2013: 89, 2012: 198, 2011: 31, ... ]