Кратък фирмен профил

С И С ЕООД - София


Контакти

София, 1404
ул. Васил Ленков, бл. 3, вх.Г, ет. 4, ап. 47
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121092316
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Печатане на други издания и печатни продукти
Предмет на дейност: предпечат, офсетов печат, рекламна стратегия, производство и търговия с рекламни аудио- и видеоклипове, производство и търговия с опаковъчни и дозиращи машини, издателска дейност, изработване и публикуване на рекламни карета за вестници и друг печат, търговска и спедиторска дейност, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон
 

18.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
19.10.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
29.03.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.10.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 464 пъти
[2016: 164, 2015: 47, 2014: 40, 2013: 80, 2012: 161, 2011: 12, ... ]