Кратък фирмен профил

Обединена Компания ООД - Тополи


Контакти

Тополи, 9140
УПИ I–2307 офис сграда
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148075921
Капитал (лв.): 182 000
 
 
 

Отрасъл: Неспециализирана търговия на едро с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
Предмет на дейност: Покупко-продажба и дистрибуция на стоки и напитки на територията на р. българия и ео; търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица; външна и вътрешна търговска дейност; реекспорт; посредническа и маркетингова дейност; xотелиерство и ресторантъорство; производство, изкупуване, преработка, съxранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, от всякакъв вид, с цел продажба; превозна и товаро-разтоварна дейност в страната и чужбина; рекламна, информационна, програмна, импресарска, xотелиерска, ресторантъорска и туристическа дейност, след лиценз; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско посредничество и представителство; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж, ремонт, обзавеждане, поддържане и продажба на имоти.
 

Не са достъпни новини.