Кратък фирмен профил

Ризърв Кепитал АДСИЦ - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1000
ул. "Уилям Гладстон" No 11, ет. 3, ап. 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202313818
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.05.2019 
Предмет на дейност: Набиране на парични средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
03.06.2019: Ризърв кепитал АДСИЦ-София /в ликвидация/ (R8I) Дружеството...
31.05.2019: Ризърв кепитал АДСИЦ-София /в ликвидация/ (R8I) На проведено...
16.05.2019: Ризърв кепитал АДСИЦ-София /в ликвидация/ (R8I) Поради липса на...
11.04.2019: Ризърв кепитал АДСИЦ-София /в ликвидация/ (R8I) В БФБ АД са...
10.03.2019: С решение на Съвета на директорите на БФБ АД (Протокол №...
26.02.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
04.01.2019: Ризърв кепитал АДСИЦ-София /в ликвидация/ (R8I) На проведено...
27.11.2018: Ризърв кепитал АДСИЦ-София /в ликвидация/ (R8I) В БФБ АД са...
29.08.2018: Ризърв кепитал АДСИЦ-София /в ликвидация/ (R8I) На проведено...
26.07.2018: Ризърв кепитал АДСИЦ-София /в ликвидация/ (R8I) В БФБ АД са...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати