Кратък фирмен профил

Дими 2007 ЕООД - София


Контакти

София, 1582
ж.к. Дружба, бл. 280, вх. Г, ет. 7, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175459292
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с алкохолни и други напитки
Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговска дейност, извършване на услуги, извършване на маркетингови проучвания, транспортна дейност, търговско посредничество и предприемачество, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
 

Не са достъпни новини.