Кратък фирмен профил

Юнифейс ЕООД - Горна Оряховица


Контакти

Горна Оряховица, 5100
ул. Васил Априлов 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104685232
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Неспециализирана търговия на едро с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
Предмет на дейност: Производство и търговия с хранителни стоки и всички други дейности и услуги, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.