Кратък фирмен профил

Хлебопроизводство (Сф) АД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 85-87
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 128020173
Капитал (лв.): 729 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 25.06.2018 
Предмет на дейност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, безалкохолни напитки, търговия с тях и търговия с хранителни и нехранителни стоки, отдаване под наем на движими и недвижими вещи, лизинг, инвестиции в ценни книжа, придобиване на съучастия, дялове и акции в други търговски дружества, както и всички други търговски сделки, разрешени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
22.06.2007: Управителният съвет на "Хлебопроизводство" - АД, София, на...
14.11.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
03.10.2006: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
03.10.2006: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
04.10.2005: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.06.2005: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
21.06.2005: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.04.2005: Надзорният съвет на "Хлебопроизводство" - АД, Ямбол, на...
01.04.2004: Съветът на директорите на "Хлебопроизводство" - АД, Ямбол, на...
06.12.2002: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 588 пъти
[2016: 243, 2015: 37, 2014: 31, 2013: 62, 2012: 129, 2011: 29, ... ]