Кратък фирмен профил

Еко фиш инвест ООД - Павликени


Контакти

Павликени, 5200
ул. Стефан Караджа No 35
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 205073470
Капитал (лв.): 100
 
 
 

Отрасъл: Рибно стопанство и свързани с него услуги
Предмет на дейност: Рибопроизводство, риборазвъждане, производство на зарибителен материал, рибопреработка, търговия с рибни продукти, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален преработен вид, разкриване и експлоатация на търговски обекти, сервизна авторемонтна дейност, експорт и реекспорт, консултантски дейности, както и всяка дейност незабранена от закона.
 

13.06.2018: Ново садково стопанство с капацитет 120 тона риба годишно се...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати