Кратък фирмен профил

И Кю И България АД - София


Контакти

София, 1164
ул. Христо Смирненски 1, бл. Б, ет. 11
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831068772
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 17.06.2014 
Предмет на дейност: Консултантски и проектантски услуги, включително анализи;обследвания; експертизи;проучвания;строително и технологично проектиране;управление и супервизия на проекти;инспекции и надзор;квалифициране на сгради, съоръжения, оборудване и параметри на работната среда, оценки на съответствието на проекти; оценки и системи за управление на качеството на околната среда; оценки и системи за управление на безопасността и риска; мениджмънт; търговско представителство, посредничество и агентство, вътрешна и външна търговия с всякакъв вид незабранени стоки. дружеството може да осъществява и всякакви други дейности с изключение на забранените със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
14.05.2012: АЕЦ "Козлодуй" е едноличният собственик на създадената проектна...
22.04.2010: И Кю И България АД - София свиква Годишно общо събрание на...
24.04.2009: И Кю И България АД - София свиква Годишно общо събрание на...
12.12.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
02.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
02.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
04.11.2005: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
04.11.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
11.02.2005: Девет фирми са проявили интерес към обявения нов конкурс по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 078 пъти
[2016: 249, 2015: 65, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 188, 2011: 144, ... ]