Кратък фирмен профил

Индустриал комерс ЕООД - Елин Пелин


Контакти

Елин Пелин, 2100
ул. Иван Вазов No 1А, офис/маг 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030208861
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия с автомобили
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Производство, сервиз и пласмент на промишлени стоки и стоки за бита; Отдаване на вещи под наем, оказионна, консигнационна и антикварна Тьрговия /без благородни метали, скьпоценни камьни и паметници на Културата/, вьтрешен и международен транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, вьтрешен и междьународен туризьм, организиране и експлоатация на забавни, атракционни, спортни и електронни мероприятия /без хазарт/, вьтрешна и вьншна тьрговия сьс стоки и услуги, Посредничество, представителство и агентство на местни и чужди лица, Производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция, Импресарска и рекламна дейност /без кино и печат/, маркетинг и Мениджмьнт, сьздаване, внедряване, адаптиране и тьрговия с технологии, Проектантски и строително-ремонтни работи, инженерингова дейност, комунално-битови услуги. Технологии, проектантски и строително-ремонтни работи, инженерингова дейност, комунално-битови услуги.производство, сервиз и пласмент на промишлени стоки и стоки за бита; отдаване на вещи под наем, оказионна, консигнационна и антикварна тьрговия /без паметници на културата/, вьтрешен и международен транспорт, хотелиерство и Ресторантьорство, вьтрешен и междьународен туризьм, организиране и Експлоатация на забавни, атракционни, спортни и електронни мероприятия, вьтрешна и вьншна тьрговия сьс стоки и услуги, посредничество, представителство и агентство на местни и чужди лица, производство, Изкупуване и реализация на селскостопанска продукция, импресарска и Рекламна дейност /без кино, видео и печат/, маркетинг и мениджмьнт, сьздаване, внедряване, адаптиране и тьрговия с технологии, проектантски и строително-ремонтни работи, инженерингова дейност, комунално-битови услуги.
 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
12.01.2017: Върховният административен съд (ВАС) потвърди рекордната глоба...
12.11.2012: ИНД Комерс за рекордната глоба на КЗК: Не сме извършили...
09.11.2012: Най-голямата глоба в България Най-едрият нарушител на...
09.01.2012: Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е извършила проверка...
02.12.2011: Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) проверява за картел...
30.11.2011: Комисията за защита на конкуренцията (КЗК Линк досие Комисията...
19.01.2011: Официалният вносител на Хюндай за България - "Индустриал...
01.09.2009: По 60 хил. лв. средно са излезли новите автомобили, закупени от...
21.01.2009: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Хюндай финанс...
15.07.2008: На проведено ОСА от 09.07.2008 год. на Хюндай финанс АДСИЦ-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 336 пъти
[2016: 529, 2015: 455, 2014: 122, 2013: 245, 2012: 848, 2011: 319, ... ]