Кратък фирмен профил

Дунавски драгажен флот Видин АД - Видин


Контакти

Видин, 3700
Южна промишлена зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040338732
Капитал (лв.): 1 833 875
 
 
 

Отрасъл: Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 10.05.2012 
Предмет на дейност: Добив, преработка и пласмент на инертни материали, транспортна дейност, търговия в страната и в чужбина - внос, износ, реекспорт и други специфични операции, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, производство на електрическа енергия с мощност до 5 МВ (без лиценз по смисъла на чл. 41, т. 1 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност), както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
23.12.2008: Министърът на околната среда и водите на основание чл. 61, ал. 1...
10.03.2006: Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
03.02.2006: Видинският окръжен съд на основание чл. 490, ал. 2 ГПК с решение...
25.01.2006: Министерството на регионалното развитие и благоустройството...
17.01.2006: Видинският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с чл....
11.01.2006: Пет фирми искат да строят защитната стена срещу наводненията във...
11.01.2006: Пет фирми дадоха заявки за строителството на защитна стена срещу...
14.06.2005: Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
25.02.2005: Долорес Арсенова - министър на околната среда и водите, София,...
16.11.2004: Долорес Арсенова - министър на околната среда и водите, София,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 284 пъти
[2016: 42, 2015: 14, 2014: 26, 2013: 53, 2012: 90, 2011: 20, ... ]