Кратък фирмен профил

Билайн АД - София


Контакти

София, 1336
ж.к. Люлин, бул. Петър Дертлиев No 3, вх. В, ет. 2, ап. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 125022557
Капитал (лв.): 120 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други изделия от дървен материал
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.01.2019 
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; изкупуване, преработка, производство и търговия с пчелни продукти, пчеларски инвентар, селскостопанска и xранително-вкусова продукция; комисионна, складова, спедиционна и транспортна дейности; извършване на xотелиерски, туристически, рекламни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; търговско представителство и посредничество; търговска и външнотърговска дейност. горните дейности ще се реализират в страната и чужбина след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
04.06.2010: Билайн АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
30.09.2009: Билайн АД - Алваново свиква Извънредно общо събрание на...
25.09.2009: Билайн АД - Алваново свиква Годишно общо събрание на акционерите...
25.09.2009: Билайн АД - Алваново свиква Извънредно общо събрание на...
04.02.2009: Билайн АД - Алваново свиква Извънредно общо събрание на...
04.02.2009: Билайн АД - Алваново свиква Годишно общо събрание на акционерите...
04.04.2008: Билайн АД - Алваново свиква Годишно общо събрание на акционерите...
11.12.2007: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
09.03.2007: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
11.08.2006: Съветът на директорите на "Билайн" - АД, с. Алваново, община...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 080 пъти
[2016: 150, 2015: 44, 2014: 70, 2013: 141, 2012: 245, 2011: 135, ... ]