Кратък фирмен профил

Макс и Ко АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Хан Аспарух, бл. 60, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103285616
Капитал (лв.): 2 000 000
 
 
 

Отрасъл: Хотели и ресторанти
Общи събрания: Последно - 09.05.2017 
Предмет на дейност: Търговия със стоки и услуги, хотелиерство и ресторантьорство, транспортни услуги, финансови и юридически консултации; обмяна на валута, отдаване на автомобили под наем, търговско представителство и посредничество, транспортни услуги, финансови и юридически консултации, всякаква друга дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
24.03.2010: Макс и Ко АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
21.05.2009: Макс и Ко АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
21.05.2009: Макс и Ко АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
05.09.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
11.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а ал. 2 ГПК във...
11.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
20.04.2007: Съветът на директорите на "Макс и ко" - АД, София, на основание...
02.05.2006: Съветът на директорите на "Макс и Ко" - АД, София, на основание...
07.03.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
07.03.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 111 пъти
[2016: 292, 2015: 109, 2014: 85, 2013: 170, 2012: 291, 2011: 79, ... ]