Кратък фирмен профил

КЕМП АД - Севлиево


Контакти

Севлиево, 5400
ул. Никола Петков 30
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107056159
Капитал (лв.): 600 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на изолирани проводници и кабели
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 12.06.2018 
Предмет на дейност: Производство и продажба на изолирани кабели и проводници и на дървен амбалаж, търговско представителство, посредничество и комисионерство, транспортна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
27.01.2016: ЕМКА с 2% спад на брутната печалба през 2015 г. ЕМКА АД, гр....
30.01.2014: Нетната печалба на Емка АД за 2013 г. възлиза на 3.52 млн. лв....
24.04.2013: ЕМКА понижава финансовите си резултати Спад на приходите и...
20.04.2011: Производителят на кабели "Емка" - Севлиево, ще увеличи двойно...
18.05.2009: КЕМП АД - Севлиево свиква Годишно общо събрание на акционерите...
10.10.2008: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
09.04.2008: Емка АД ще увеличи капитала си от 5.37 млн. лв. на 10.75 млн....
07.04.2008: КЕМП АД - Севлиево свиква Годишно общо събрание на акционерите...
12.10.2007: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
12.10.2007: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 411 пъти
[2016: 370, 2015: 109, 2014: 68, 2013: 136, 2012: 306, 2011: 167, ... ]