Кратък фирмен профил

Здравец-99 АД - Враца


Контакти

Враца, 3000
ж.к. Дъбника, бл. 11, вх. В, ап. 60
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106070572
Капитал (лв.): 188 500
 
 
 

Отрасъл: Растениевъдни услуги
Общи събрания: Последно - 10.04.2018 
Предмет на дейност: Търговия с хранителни и нехранителни стоки, обществено хранене, хотелиерство и туризъм, производство на стоки, изделия и сувенири от дърво, метали, пластмаса, химикали, тъкани, текстил, прежди, каучук, кожи и хартия, промишлени и непромишлени, комунални и всестранни услуги, производство с цел продажба, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция (растителна и животинска), строителство, строително-монтажни и строително-ремонтни услуги, автомобилен превоз на пътници и товари, експлоатация на туристически, спортни, спортно-забавни и атракционни обекти и съоръжения, търговско представителство, посредничество и агентство, външнотърговска дейност и всякаква друга дейност, непротиворечаща на закон или друг нормативен акт
 

14.10.2009: Здравец-99 АД - Враца свиква общо събрание на акционерите на...
14.10.2009: Здравец-99 АД - Враца свиква Годишно общо събрание на...
20.07.2007: Надзорният и управителният съвет на "Здравец - 99" - АД, Враца,...
22.11.2002: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
22.10.2002: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
12.04.2002: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
26.03.2002: Надзорният и управителният съвет на "Здравец - 99" - АД, Враца,...
19.01.2001: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
08.09.2000: Надзорният и управителният съвет на "Здравец - 99" - АД, Кнежа,...
10.09.1999: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 267 пъти
[2016: 114, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, 2011: 11, ... ]