Кратък фирмен профил

АГКДР Щерев АД - София


Контакти

София, 1330
ж.к. Разсадника, ул. Христо Благоев 25-31
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130004354
Капитал (лв.): 460 000
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Общи събрания: Последно - 30.05.2019 
Предмет на дейност: Изграждане и оборудване на акушеро-гинекологична клиника (без извършване на лечебна дейност), търговска дейност, покупко-продажба на стоки и вещи в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на такива стоки от собствено производство, външнотърговска дейност, внос, износ и реекспорт на стоки, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица и неперсонифицирани дружества, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, консултантски услуги в страната и в чужбина, както и всякаква друга незабранена със закон дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
19.04.2010: АГКДР Щерев АД - София свиква Годишно общо събрание на...
12.05.2009: АГКДР Щерев АД - София свиква Годишно общо събрание на...
25.03.2009: АГКДР Щерев АД - София свиква Годишно общо събрание на...
20.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
20.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
25.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
24.04.2007: Съветът на директорите на "АГКДР Щерев" - АД, София, на...
20.06.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
11.04.2006: Съветът на директорите на "АГКДР Щерев" - АД, София, на...
15.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 168 пъти
[2016: 402, 2015: 80, 2014: 65, 2013: 130, 2012: 318, 2011: 62, ... ]