Кратък фирмен профил

Климатех АД - Димитровград


Контакти

Димитровград, 6400
ул. Бродско шосе 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 836143741
Капитал (лв.): 1 202 142
 
 
 

Отрасъл: Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.05.2019 
Продукти и услуги:
Климатех АД е завод за климатична и обезпрашителна техника. Наследник на традициите на първия завод за топлообменници в България - "Клокотница" създаден 1975 година. Дружеството се реализира успешно на българския и международен пазар със своите изделия и технологични нововъведения. Продуктовата листа включва:Климатична техника ( ВА Апарати ; Секционни Климатични Камери ; Въздуховодни съоръжения ; Котли ) Топлообменни Апарати (Ламелни Топлообменници Cu/Al ; Топлообменници с оребрени тръби Fe/Al ; Кожухотръбни ; Рекуператорни AL/Al) Въздухопочистваща Техника (Ръкавни Филтри ; Циклони и др. ) Производ! ство на оребрени тъби за промишлеността.
Предмет на дейност: Производство и търговия с климатична, отоплителна и обезпрашителна техника. дружеството може да осъществява и всякаква друга търговска дейност, която не е забранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
22.11.2018: Стройинвест холдинг АД-София (6S3) На проведено извънредно ОСА...
19.10.2018: Стройинвест холдинг АД-София (6S3) В БФБ АД са постъпили...
05.11.2010: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
18.01.2010: Климатех АД - Димитровград свиква Годишно общо събрание на...
06.04.2009: Климатех АД - Димитровград свиква Годишно общо събрание на...
15.02.2008: Съветът на директорите на "Климатех" - АД, Димитровград, на...
25.07.2007: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Стройинвест...
13.07.2007: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 194,...
14.02.2007: Съветът на директорите на "Климатех" - АД, Димитровград, на...
11.12.2006: В сделка, на пръв поглед представляваща само прехвърляне на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 992 пъти
[2016: 518, 2015: 121, 2014: 77, 2013: 154, 2012: 316, 2011: 248, ... ]