Кратък фирмен профил

Калиакра хотелс АД - Каварна


Контакти

Каварна, 9650
ул. Добротица 22, х-л Добротица
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 834025687
Капитал (лв.): 1 744 352
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Общи събрания: Последно - 02.04.2018 
Предмет на дейност: Xотелиерство, ресторантьорство, външноикономическа дейност продажба на вносни и местно производство стоки срещу лева и валута, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и др.видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм; отдаване под наем.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
13.10.2015: Държавата ще опита да приватизира 16 компании чрез...
05.08.2015: 14 дружества за продажба на 35-ти ЦПТ от утре Четиринадесет...
08.01.2014: Докато големите продажби на Агенцията за приватизация не вървят,...
04.05.2012: Калиакра хотелс АД - Каварна свиква Годишно общо събрание на...
07.12.2010: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на...
09.07.2010: Калиакра хотелс АД - Каварна свиква Годишно общо събрание на...
29.10.2009: На 4 ноември 2009г. стартира 22-ят централизиран публичен търг,...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
19.10.2009: АП ще предложи акции от 62 дружества за продажба на 22-ия...
19.10.2009: Агенцията за приватизация (АП) ще предложи акции от 62 дружества...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 492 пъти
[2016: 293, 2015: 95, 2014: 53, 2013: 106, 2012: 249, 2011: 243, ... ]