Кратък фирмен профил

ХЕМ АД - Плевен


Контакти

Плевен, 5846
територията на Плама - АД
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 824105260
Капитал (лв.): 58 111
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.06.2019 
Предмет на дейност: Производство, поддържане и ремонт на топлообменно оборудване с основна сфера на дейност машиностроителна и металообработваща промишленост и търговия в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
23.09.2009: ХЕМ АД - Плевен свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
07.08.2009: В условията на задълбочаваща се световна финансова и...
03.07.2009: ХЕМ АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
28.05.2009: Списък с проектни предложения, които покриват минималните...
14.03.2008: ХЕМ (Химическо и енергетично машиностроене) АД - Плевен свиква...
23.11.2007: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
08.05.2007: Съветът на директорите на "ХЕМ" - АД, Плевен, на основание чл....
03.11.2006: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
04.07.2006: Съветът на директорите на "Хем" - АД, Плевен, на основание чл....
24.02.2006: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 654 пъти
[2016: 304, 2015: 93, 2014: 70, 2013: 140, 2012: 297, 2011: 282, ... ]