Кратък фирмен профил

Албена Стил Х АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
бул. Мария Луиза 25
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130123458
Капитал (лв.): 200 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Общи събрания: Последно - 12.07.2012 
Предмет на дейност: Посредничество, представителство, агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
17.07.2009: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
15.11.2005: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
08.11.2005: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
08.11.2005: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
04.11.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
23.07.2004: Съветът на директорите на "Албена стил - Х" - АД, София, на...
13.06.2003: Съветът на директорите на "Албена стил - Х" - АД, София, на...
05.11.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
14.06.2002: Съветът на директорите на "Албена стил - Х" - АД, София, на...
29.01.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 510 пъти
[2016: 82, 2015: 28, 2014: 43, 2013: 86, 2012: 135, 2011: 47, ... ]