Кратък фирмен профил

Химкомплект 2000 АД - София


Контакти

София, 1113
ул. Фредерик Жолио-Кюри 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130125466
Капитал (лв.): 70 917
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Общи събрания: Последно - 26.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, оценка и продажба на патенти, ноу-хау, лицензи, отстъпване на лицензи за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, инженерингова дейност, производство и търговия в страната и в чужбина със стоки и услуги, вкл. суровини, материали, машини, съоръжения, комплектни инсталации и резервни части, управление на недвижима собственост, търговско представителство и посредничество, консултантска дейност, независим надзор в проектирането и строителството (след получаване на свидетелство за оправомощаване).
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
15.04.2010: Химкомплект - 2000 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
15.06.2009: Химкомплект - 2000 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
15.04.2009: Химкомплект - 2000 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
31.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
15.04.2008: Съветът на директорите на "Химкомплект - 2000" - АД, София, на...
14.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
08.05.2007: Съветът на директорите на "Химкомплект - 2000" - АД, София, на...
20.06.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
15.06.2006: "Химкомплект инженеринг" ще проектира новата рафинерия на...
22.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 254 пъти
[2016: 319, 2015: 89, 2014: 46, 2013: 92, 2012: 209, 2011: 132, ... ]