Кратък фирмен профил

Поддържане чистотата на морските води АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ж.к. Южна промишлена зона, терминал за базови масла
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813109299
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности във водния транспорт
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.06.2018 
Предмет на дейност: Поддържане чистотата на морските води, акваториите на пристанищата и подходните канали; почистване на петна от нефт и нефтопродукти в териториалното море и вътрешните морски води при аварийни разливи, техническо обезпечаване на мерки за ограничаване на опасността от замърсяване при товарно-разтоварни операции, ремонт и др., приемане и преработване на твърди и нефтени отпадъци, получени при експлоатацията на морските плавателни съдове, пристанищата и свързаните с това дейности; кораборемонтна и концесионна дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
15.04.2010: Поддържане чистотата на морските води АД - Варна свиква Годишно...
10.04.2009: Поддържане чистотата на морските води АД - Варна свиква Годишно...
16.12.2008: Поддържане чистотата на морските води АД - Варна свиква...
11.09.2008: Най-големият терминал в Черноморския басейн, специализиран за...
02.10.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
26.07.2007: "Приста ойл" и "Поддържане чистотата на морските води" (ПЧМВ) ще...
05.06.2007: Управителният съвет на "ПЧМВ" - АД, Варна, на основание чл. 223...
12.09.2006: Русенската фирма "Геррад" купи ТЕЦ "Русе-запад" за 3.6 млн. лв....
26.07.2006: Нов специализиран терминал терминал за обработка на товари от...
20.06.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 290 пъти
[2016: 319, 2015: 123, 2014: 40, 2013: 80, 2012: 213, 2011: 199, ... ]